Az ASCENS a következő termékeket kínálja:

Etikett címke
Vízjeles papír
Hologramok
Szárazbélyegző
Közjegyző irodára való matricák

Az ASCENS FILIGRAN Kft 2003-tól a Kereskedelmi Társaság tagja a J12/1853/ 09.07.2003 számmal, melynek egyedi regisztrációs kódja a RO 15578151.
A megalakítás pillanatától a vállalat fő doméniumát képezte a termékek, az okiratok biztosítása és levédése, a hamisított termékek elkerülése érdekében.


Vízió a vállalat fontos célkitüzése a menedzsmenti kultúra új ágazatának az ismertetése, amely a közgazdaságtanban és a társadalomban betöltött szerepe a biztosítások, a termékek eredetiségének a levédésének a szükségletét foglalja magába. A hologramok használata egy új technológia felhasználását foglalja magába, emiatt fő helyet tölt be a termékek biztosításában, így látványosan növelve az okiratok eredetiségének a megőrzését és ezek exportálásának gyakoriságát.


A társadalomra nézve fő célkitűzésünk az, hogy megőrízzük a munka és a tulajdonos kapcsolatának a tiszteletbentartását.
A vizíó megalakításának a folyamata több év kutatás eredményét tükrözi (2003-tól kezdődően), számos konferencián, kiállításon való részvétel, számos kiemelkedő szakdolgozat megtekintése és a komoly közgazdaságtani vizsgálatok szolgáltak alapul, amelyek a biztosításra, a hitelesítésre vonatkoztak, főként a hologramok doméniumából.


Missziónkat a tulajdonjog megvédése képezi, amelyet minél szélesebb körben szeretnénk kiterjeszteni, úgy a jogi személyek, mint az egyéni személyek körében. A vállalat a nemzetközi biztonsági termékek fejlődését folyamatos prioritásként tartja, amely segítségével a termékek minél aktuálisabb levédésének a lehetőségeit biztosítja. A vállalkozás a következő pontokat tartja fontosnak: professzionazlizmus, hatékonyság, gyors kiszállítás és folytonos innovációra való hajlam, amelyek egy profizmust és erkölcsösséget eredményeznek a munkáinkban.
Évente több, mint 7%-a az öszztermelésnek vissza van utasítva a hamisítványok miatt, ahol úgy Románia, mint Magyarország is jelen van. A mi vállalatunk ennek megelőzését és kiküszöbölését tűzte ki célul, amely rohamosan terjed országszerte és nemzetközileg is, emiatt fontos minél professzionálisabb módszerekkel levédenünk a klienseink termékeit.


Stratégiánkat képezete, hogy létrehozzuk Romániában az első hologrammal foglalkozó vállalatot, amellyel első sorban bemutatjuk termékeinket, melyeket később eladásra is bocsátunk, amelyhez egy világszínvonalú technológiát alkalmazunk.


Az Ascens Filigran Kft. 31.08.2012-es dátumon egy olyan projektet zárt le, melynek neve a „Technológiai vonal, amely a hologramok előállítását szolgálja”, a projektet a Regionális Operatív Program támogatta 2007-2013 között, a 4-es prioritási tengely „A helyi és a regionális környezetben lévő üzletek támogatása”, a nagyobb beavatkozási területet képezve 4.3 „A mikrovállalkozások fejlődésének a támogatása” ahol menedzsmenti előnyt élvez a -Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium, mint Közvetítő Szervezet- Regionális Fejlesztési Ügynökség Észak-Nyugati része.


Az Ascens Filigran csapatának értékei a következők:
professzionalizmus– a tapasztalt szakemberek és ezek tudása adja meg a csapat hitelességét, ahol az ők tevékenységeik egy újabb technológia létrehozására orientálódnak
hatékony üzletvezetés-a siker kulcsa a megfelelő mértékletességben rejlik és a humán erőforrások megfelelő kiaknázása és ezek hatákony felhasználása, ahol ezek folytonos fejlődése és újítása a cél egy minél újabb technológia felhasználásával
kommunikáció és csoportmunka-a csapatunk alapkoncepcióját jelenti, ahol mindenik egyén tevékenységét az alapos kommunikáció és a hatékony csoportmunka vezeti

Ügyfélszolgála